Title, datum/tijd, excerpt en content

the_title( '<h4>', '</h4>' );
the_time('j F Y');
the_excerpt(); 
the_content();
if ( '' !== get_post()->post_content ) // if heeft content
if ( has_excerpt() )
$sharetitle = get_the_title();
$shareexcerpt = get_the_excerpt();
$sharelink = get_the_permalink();
while ( have_posts() ) :
	the_post();		
	get_template_part( 'content', 'page' );
endwhile;