Ook: soortgelijke Berichten

$cats = get_the_category( get_the_ID() );
$cat = array_shift($cats);
$deepcat = $cat->name;
		
$deepargs = array ( 'posts_per_page' => -1, 'category_name' => $deepcat, 'post__not_in' => array( $post->ID ), 'meta_key' => 'volgnummer', 'orderby' => 'meta_value', 'order' => 'ASC' );
$deeplinks = get_posts( $deepargs );				

if ( $deeplinks )
{
	foreach( $deeplinks as $deeplink ) :	setup_postdata($deeplinks);
			
	$beeld = get_the_post_thumbnail_url( $deeplink->ID, 'blokken' );
			
	echo "<a href=" . get_permalink( $deeplink->ID ) . " rel='bookmark' class='mt mt_s'>";
	echo "<figure class='contour bg-cv' style='background-image: url(";
	echo $beeld . ");'></figure>";
	echo "<header><h4>" . $deeplink->post_title . "</h4></header></a>";	
								  
	endforeach; 
}