Ook: eerstvolgende evenementen

$actie_id = get_the_ID();

$acties = array ( 
	'posts_per_page' => -1, 
	'cat' => 72, 
	'post_type' => 'post',
	'meta_key' => '&Activiteit_ID', 
	'meta_query' => array(
		array(
			'key' => '&Activiteit_ID',
			'value' => $actie_id,
			'compare' => '='
		)
	),
	'post_status' => 'future', 
	'post__not_in' => array( $post->ID ),
	'orderby' => 'date', 
	'order' => 'ASC' 
);
$myposts = get_posts( $acties );

if ( !empty($myposts) )
{
	echo "<div class='blk blok brr bx2 gat_s'>";

	foreach( $myposts as $post ) :	setup_postdata($post);

	echo "<a href='";
	echo get_permalink( $post->ID );
	echo "'><h4>";
	echo get_the_date( 'd F Y' );				
	echo "</h4></a>";

	endforeach; 
	
	echo "</div>";			
}