Klappers: widgets

echo "<section class='klappers klapfaq'>";
get_sidebar('faq');
echo "</section>";

sidebar-faq.php

if ( ! is_active_sidebar( 'sidebarfaq' ) ) 
{
	return;
}

dynamic_sidebar( 'sidebarfaq' );

functions.php

register_sidebar( array(
	'name'     => esc_html__( 'FAQ', 'rmwrk' ),
	'id'      => 'sidebarfaq',
	'description'  => esc_html__( 'Plaats hier tekstwidgets als je extra vragen-en-antwoorden wil toevoegen. De titel is de vraag, de tekst het antwoord. De volgorde van de vragen is aan te passen door de (tekst)widget naar de gewenste plek te slepen.', 'rmwrk' ),
	'before_widget' => '<div id="%1$s" class="klap %2$s">',
	'after_widget' => '</div>',
	'before_title' => '<header><h3><span class="fas fa-fw"></span> ',
	'after_title'  => '</h3></header>',
) );