Binnen Bericht verzameling berichten met zelfde bovenliggende hoofdcategorie

global $post;
$taxonomy = 'category';		
$homes = wp_get_object_terms( $post->ID, $taxonomy, array( 'fields' => 'ids' ) );
if ( ! empty( $homes ) && ! is_wp_error( $homes ) ) 
{
	$home_ids = implode( ',' , $homes );
	$home = wp_list_categories( array( 'title_li' => "", 'style' => 'none', 'show_option_none' => "", 'child_of' => 1858, 'echo' => false, 'taxonomy' => $taxonomy, 'include' => $home_ids ) );
}
$home_id = get_cat_ID($home);

$wishesarray = array ( 'posts_per_page' => -1, 'category__and' => array($lang,$home_id,1866), 'meta_key' => 'prijs-zonder-euroteken', 'orderby' => 'meta_value_num title', 'order' => 'ASC' );
$wishes = get_posts( $wishesarray );

Voorbeeld: Disabled Rehabilitation Center Nepal waarbij Verlanglijstje en Projecten zijn samengesteld. Categorie 1866 de Wensen (Verlanglijstje) zijn.