ACF: for met reeks extra velden

Reekscode

for ($i = 0; $i <= 15; $i++)
{
	$partner = get_field(sprintf('partner_%s', $i), 224);
	if ($partner && array_key_exists('logo', $partner))
	{
		$partnerlogo = $partner['logo'];
		if ( $partnerlogo )
		{
			echo "<figure><div class='contour contour-vierkant bg-70 vlak wit' style='background-image: url(";
			echo $partnerlogo;
			echo ");'></div></figure>";
		}
	}
}

Let op:

  • wel/niet id van pagina benoemen
  • in dit voorbeeld eindigt de reeks bij 15 items

Telling van aantal items

$usps = 0;
for ($i = 0; $i <= 6; $i++)
{
	$usp = get_field(sprintf('usp_%s', $i));
	if ($usp) 
	{ 
		$usps = $usps + 1; 
	}
}