Aantal: tellen binnen array

$number = count($goals);